Welkom

Welkom op de website Praktijk voor Psychologie Trajectum

Mijn naam is Christa Straus. Ik ben een zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en bied hulp binnen de Generalistische Basis GGZ bij mensen met psychische problemen. Daarnaast verricht ik neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek. Ook werk ik op freelance basis voor het Instituut voor Psychotrauma (www.ivp.nl).
Ik verzorg de opvang en behandeling van mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Voor welke klachten of problemen?
Volwassenen en jongeren kunnen contact opnemen bij angstklachten, depressie, het verwerken van een traumatische ervaring, burnout, aandacht- en concentratie- en geheugenproblemen, overmatig piekeren,faalangst, gestagneerde rouwverwerking, problemen op het werk of sociale angsten. De oorzaken van de klachten kunnen verschillend zijn zoals werk, studie of een relatie.

Manier van werken
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek ik uw klachten en verwachtingen van een behandeling. De problemen maar ook uw persoonlijke geschiedenis komen aan bod. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt dat op uw behoeften is afgestemd. In de behandelingen maak ik gebruik van concentratietaken Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), technieken uit de schematherapie en de cognitieve gedragstherapie. Huiswerkopdrachten maken vaak deel uit van de behandeling. De werkwijze is concreet, doelgericht en praktisch. Het uiteindelijke doel is om zelf weer verder te kunnen.

Neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek
Door middel van een neuropsychologisch onderzoek bekijk ik welke gevolgen een hersenbeschadiging, zoals een val op het hoofd of een hersenaandoening hebben voor het dagelijks leven.
Een psychodiagnostisch onderzoek is bedoeld om antwoord te geven op de volgende vragen:
Wat is uw psychische belastbaarheid? Is het mogelijk dat lichamelijke klachten beïnvloed worden door psychische factoren? Welke vorm van behandeling kan de klachten verminderen?
Met de resultaten uit het onderzoek wordt een advies voor aanpassingen gegeven, bijvoorbeeld in een werksituatie. Door deze aanpassingen kan iemand weer op een kwalitatief goede manier, afgestemd op de mogelijkheden, meedoen in het arbeidsproces. De onderzoeken worden binnen de GBGGZ niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Ervaring
Sinds 1997 ben ik werkzaam als psycholoog. In eerste instantie in een revalidatiecentrum waar ik onderzoek deed bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Vanaf 2000 op een interventieafdeling van een Arbodienst. Hier behandelde ik cliënten met een grote verscheidenheid aan psychische problematiek zoals angststoornis, posttraumatische stress stoornis, depressie en burnout. Ook verrichtte ik neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek. Sinds 2012 heb ik een eigen praktijk in Utrecht.

Reageren is niet mogelijk